Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен горски склад

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен горски склад от  обект № 1605-1,  отдели/подотдели 629 „в“,  на територията на община Мирково

Заповед

Документи

Приложения

Проект на договор 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.