Обява до обществеността

Инвестиционно предложение "Ферма за отглеждане на едър рогат добитък в ПИ с идентификатор 48324.54.41, в землището на с.Мирково, общ.Мирково, обл.Софийска"

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.