Покана МИГ

Във връзка със създаването на Местна инициативна група „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, Община Чавдар Ви кани да вземете участие в следните информационни дейности, които ще се проведат, както следва:

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.