Покана за заседание на 27.06.2017 година

Публикувана 22.06.2017 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

 

ПОКАНА

На 27.06.2017 г. /вторник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 20-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

  1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-6 от20.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Определяна на представител на Община Мирково в Общото събрание на акционерите на МБАЛ Пирдоп АД.

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне    на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

  1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-5 от19.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Христиана Петрова Станчева и Таня Петрова Станчева

Докладва: Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етикакъм Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

  1. Докладна записка от Петър Грохчев – Общински съветник в ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 94П-61-3 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Закупуване на специализирана техника за нуждите на Община Мирково

Докладва: Петър Грохчев

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

  1. Други

 

 

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

 

Прилагам:

 

  1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-6 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.
  2. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-5 от 19.06.2017 год. на Община Мирково.
  3. Докладна записка от Петър Грохчев – Общински съветник в ОбС Мирково с Вх. № ОбС-94П-61-3 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.

 

 

 

 

 

                                          .    

 

 ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.