Заповед и обявление за търг

публикувано на 27.06.2017     

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 134/ 27.06.2017год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост:

Заповед

Обявление

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.