Съобщение до заинтересованите лица и общественост 30.08.2017

Съобщение до заинтересованите лица и общественост във връзка с инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадаци на община Мирково"

Виж съобщението

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.