Заповед и обява за процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

публикувано на 28.06.2018

Заповед и обява за процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви

Заповед

Обява

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.