Заповед № 169/ 02.07.2018 - изменение на ПУП

Заповед № 169/ 02.07.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 67636.66.672 по КККР на с. Смолско, община Мирково.

Заповед № 169

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.