Съобщение технологично взривяване на 18.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18.07.2018 Г. /СРЯДА/

ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО

 

ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.