Заповед и документация открит конкурс

Заповед и документация провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности: Маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация на насажденията, предвидени за сеч през 2018 г. в горски територии, собственост на община Мирково.

Заповед и документация

Документация в Word 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.