Съобщение до заинтересованите лица и общественост !

Съобщение до заинтересованите лица и общественост Обявява обществен достъп до информацията на инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере" и безопасната експлоатация на хвостохранилище "Бенковски 2" чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" разположено на територията на хвостохранилище "Бенковски 2 в границите на предоставената концесионна площ в землището на с. Бенковски с ЕКАТТЕ 03842 Община Мирково

СЪОБЩЕНИЕ

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.