Открит конкурс с предмет "Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване

Заповед №286 от 06.11.2018 г. и документация за участие в  Открит конкурс с предмет "Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1825,  подотдел: 67 "ж" на територията на Община Мирково.

Заповед №286 от 06.11.2018

Документация

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.