Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад

Заповед №291 от 07.11.2018 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад за Обект №1824-1, Подотдели: 134 "и", 133 "з" и 134 "л".

Заповед №291

Документация

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.