Покана обществено обсъждане бюджет 2019

На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково. На 16.01.2019 ще се проведе обществено обсъждане на бюджет 2019 година.

Покана и документи !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.