Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901

Заповед № 6/ 04.01.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901 подотдел: 130 "р" на територията на Община Мирково
 

Заповед №22/28.01.2019 - класиране - публикувана 28.01.2019 

 
 
 
 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.