Заповед № 50 от 22.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс

Заповед № 50 от 22.02.2019 г. Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1905, подотдел: 84 "k".

Заповед

Документация

Заповед №68 от 12.03.2019 г. - класиране

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.