Заповед № 51 от 22.02.2019 г. Документация за провеждане на търг с тайно наддаване

Заповед № 51 от 22.02.2019 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад.

Заповед

Документация

Заповед №67 от 12.03.2019 г. - класиране

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.