Съобщение за изработване на ПУП

Съобщение за изработване на ПУП - Парцеларен план за "Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара Мирково" в землището на с. Мирково, Община Мирково

Виж съобщението

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.