Заповед № 113/ 07.05.2019г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне Изменение на ПУП

Заповед № 113/ 07.05.2019г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне Изменение на ПУП - план за регулация с обхват УПИ IV-390, кв. 33 /ПИ с идентификатор 67636.316.241/ и образуване на нови УПИ VI-390 и УПИ IV-389 по плана на с. Смолско.

Виж

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.