Съобщение до заинтересованите лица и общественост

Детайли

Инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция с № SFO 0397.A000_Тантал в част от ПИ 48324.162.10, горска територия (проектен № 48324.162.16)”, находящ се в местността „Червени камък” , в землището на с.Мирково, с възложител „A1 България” ЕАД.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.