Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1910

Публикувано на 09.08.2019

Заповед №198 от 09.08.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1910, подотдел 131 "и"

Заповед №198 от 09.08.2019 г.

Документация 

Заповед № 219/27.08.2019г. класиране - публикувана на 27.08.2019

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.