Обявление № АБУ 9/ 07.08.2019г.

Обявление № АБУ 9/07.08.2019г. Във връзка с изработване на ИПУП - план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 07051.402.789 /УПИ I-43 и УПИ XIII-13, кв. 15/ по плана на с. Буново, община Мирково, област Софийска.
 

 

 
 
 
 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.