Обявление № АБУ 10/15.08.2019г. за изработен ПУП

Обявление № АБУ 10/ 15.08.2019г. за изработен ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 48324.162.10 горска територия, с проектен номер 48324.162.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково

Обявление № АБУ 10 /15.08.2019г

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.