Заповед № 238/ 17.09.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработване на ПУП

Заповед № 238/ 17.09.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVII - 184, кв. 6 (ПИ с идентификтор 67636.316.108; 67636.315.109) на с.Смолско.

Заповед

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.