Заповед № 246/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП

Заповед № 246/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ VIII - 87, кв.2 (ПИ с идентификтор 67636.70.87; 67636.70.80), образуване на нов УПИ IX - 80, кв. 2 и създаване на задънена улица /тупик/ с о.т. 5а - 5в- 5б по КККР на с. Смолско, община Мирково

Заповед № 246/ 20.09.2019г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.