Заповед № 266/ 01.10.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 бр. павилион

Заповед № 266/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 бр. павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 48324.200.545 по КККР на с.Мирково.

Заповед № 266/ 01.10.2019

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.