Заповед № 265/ 01.10.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с.Мирково

Заповед № 265/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 48324.200.150 по КККР на с.Мирково

Заповед № 265/ 01.10.2019

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.