Заповед № 289/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП

Заповед № 289/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП - план за регулация на улична регулация с о.т. 79, о.т. 80, о.т. 86а, о.т. 86б, о.т. 86в, о.т. 86г до о.т. 104 при ПИ с идентификатор 03842.108.106 /УПИ IV-106, кв. 20/ и ПИ с идентификатор 03842.108.105 /УПИ V-105 и VI -105, кв. 20/ землището на с. Бенковски, община Мирково.

Заповед № 289/18.10.2019г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.