Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщения за инвестиционно предложение  за разработрване на кариера за добив на подземни богатства.

Съобщение №1 - Пролайф Инженеринг ЕООД

Съобщение №2 - Пролайф Техноложи ЕООД

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.