Заповед № 329/02.12.2019г.и Документация за участие в Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина

Заповед № 329/02.12.2019г.и Документация за участие в Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад,товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1920, подотдели 128"н", 121"е1" и 135"м".

Заповед № 329/02.12.2019г

Документация

Заповед № 344/17.12.2019г. - класиране

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.