Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина

Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1921, подотдел 125 "а".

Заповед № 328/02.12.2019

Документация

Заповед № 343/17.12.2019г. - класиране

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.