Заповед №126 и Документация за участие в открит конкурс Обект № 2001, подотдел 131 "и".

Заповед №126 и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2001, подотдел 131 "и".

Заповед №126/04.05.2020г.

Документация

Заповед класиране - публикувана на 20.05.2020

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.