Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Реконструкция на оборотната деривация от цех „Водно и хвостово стопанство”

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Реконструкция на оборотната деривация от цех „Водно и хвостово стопанство” до Обогатителен комплекс в частта от резервоарите за оборотна вода до и в цех „Мелнично-флотационен” с възложител „Елаците-мед” АД.

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.