Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ

Заповеди на Директора на Областна дирекция ''Земеделие' - Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ разпределени в границите им. На територията на община Мирково

Мирково

Смолско

Буново

Бенковски

Каменица

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.