Съобщение за тренировка във връзка с тестване на националната система за ранно предупреждение и оповестяване

 СЪОБЩЕНИЕ

                           УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01.10.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11:00 ЧАСА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ /НСРПО/, ВКЛЮЧВАЩА И „ЕЛАЦИТЕ –МЕД“  СЕЛО МИРКОВО.

ПО ВРЕМЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛЪЧЕНИ АВАРИЙНИ СИГНАЛИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ СЪОБЩЕНИЯ И ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ НА ЖИВО.

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.