Община Мирково стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Мирково стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Мирково в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 17.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Услугата „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя на 9 потребители и 3 – ма асистенти, със срок 31.12.2021 г.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
  • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа “ е необходима да подадат следните документи:

  1. Заявление – Декларация /по образец – Приложение №2/
  2. Документ за самоличност /за справка/
  3. Копие на документ за придобита образователно – квалификационна степен за завършено образование

 

Заявяванетоот кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 17.02.2020 г. в Деловодството на Община Мирково, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа или на електронната поща на община Мирково : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат получени от Дирекция „Специализирана администрация“ в Община Мирково или изтеглени от тук:

Документи

За допълнителна информация тел. 0882912607  - Мария Станчева - Текерлекова – Дирекция „Специализирана администрация“ в Община Мирково.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.