Обявление до заинтересованите лица за одобрен със Заповед № 31/09.02.2021г.

Обявление до заинтересованите лица за одобрен със Заповед № 31/09.02.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП –план за застрояване в ПИ с идентификатор 03842.61.11 по КККР на с.Бенковски на едноетажна сграда – „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и селскостопански машини”.

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.