Съобщение за издадена Заповед № 120/ 25.05.2021г.

Съобщение за издадена Заповед № 120/ 25.05.2021г. на Кмета на Община Мирково по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 48324.197.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково местност „Кофата (Къдравец)”, НТП – за стопански двор, собственост на Димитър Асенов Димитров.

Съобщение

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.