Упражняване на строителен надзор по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0004 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”

Описание:

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г., контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, съобразно издаденото Разрешение за поставяне, от датата на съставяне на протокола за започване на строително-монтажните работи до приемане на обекта
Краен срок: 29.04.2013 год.  16:00 часа
Документи:

Решение (533994)

Обявление за обществена поръчка (533995)

Документация за участие -  изтегли

Образци от № 1 до 20, без 18а и 20 -  изтегли

Образец № 18а - Проект на договор -  изтегли

Образец № 20 - Техническа спецификация -  изтегли

2013-04-01 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.