„Консултантски услуги за управлението и отчитането на дейностите по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково..."

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0009 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Консултантски услуги за управлението и отчитането на дейностите по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Изпълнението на проект «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково” е свързано с необходимостта на предоставяне на професионални консултанстки услуги за управлението и отчитането му.
Краен срок: 07.05.2013 16:00
Документи:

Решение (536034)

Обявление за обществена поръчка (536037)

Документация за участие -  изтегли

2013-04-09 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.