„Упражняване на строителен надзор по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково..."

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0010 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Упражняване на строителен надзор по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Упражняване на строителен надзор по време на строитеството съгласно ЗУТ
Краен срок: 14.05.2013  16:00
Документи:

Решение (536754)

Обявление за обществена поръчка (536761)

Документация за участие -  изтегли

2013-04-12 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.