"Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: 1 и 2"

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0012 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви. Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва предоставянето на услуги във връзка с осъществяването на дейности, свързани с изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, както и дейности по информиране, публичност и визуална идентификация. Поръчката е разделена на обособени позиции. Предвижда се изпълнението на следните основни дейности, описани в две самостоятелни обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и промоционални прояви”. Обособена позиция 2: „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”.
Краен срок: 12.08.2013 16:00
Документи:

Решение (550049)

Обявление за обществена поръчка (550052)

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

Уведомление -  изтегли

2013-07-12

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.