Публична покана с предмет „Неотложни възстановителни работи на мост"

Възложител: Община Мирково
ID: 9042808
Описание: Публична покана с предмет „Неотложни възстановителни работи на мост при о.т. 160 – о.т. 161 и на мост при о.т. 117 – о.т. 217 над р. „Мирковска“, с. Мирково“.
Краен срок: 26.06.2015 г. (вкл.)
Документи:

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

КСС -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

29.06.2015 год., 10:00 ч., Заседателна зала №2, етаж II на Община Мирково.

Проткол

Протокол комисия 03.07.2015

Договор - 10.07.2015

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.