Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Детайли

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

По Компонент 3 Община Ботевград в партньорство с Община Мирково ще наеме персонал за предоставяне на услуги по домовете на възрастни, хора с увреждания и под карантина за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят лекарства, хранителни и други продукти от първа необходимост със средства на потребителите. Хората в нужда могат да получат съдействие и в заплащането на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Реализацията на дейностите по проекта  ще започне до няколко дни и ще се изпълнява до 31.12.2020г. Ограничението е свързано с целта на компонента, който ще подкрепи нуждаещите се по време на пандемичен взрив на заболяването от COVID-19. Проекта е на стойност 280425,00 хил. лв.  и ще бъде предоставена социална услуга на повече от 176 лица.

Повече информация може да намерите тук:

 

 "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд"

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.