Уведомления във връзка с НАРЕДБА № 13

Уведомления във връзка с НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.