Заповед № 247/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване на ПУП

Заповед № 247/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване на ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 48324.162.10 горска територия, с проектен номер 48324.162.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково.

Заповед № 247/ 20.09.2019г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.