Публична покана

Възложител: Община Мирково
ID: 9033210
Описание: Разработване на Общ устройствен план на Община Мирково. Основната цел на настоящата поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да изработи проект за Общ устройствен план на Община Мирково, ведно с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС).
Краен срок: 10.09.2014 г. (вкл.)
Документи:

Документация за участие -  изтегли

Техническо задание -  изтегли

Техническо задание (графична част) -  изтегли

Уведомление -  изтегли

РИОСВ - София -  изтегли

Протокол (16.09.2014) -  изтегли

Договор (17.10.2014) -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

11.09.2014 г., 13:45 ч., Заседателна зала № 2, етаж II, на Община Мирково

2014-09-01

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.