Публична покана

Възложител: Община Мирково
ID: 9033496
Описание: Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен сезон 2014-2015 г., включващо снегопочистване и опесъчаване.
Краен срок: 16.09.2014 г. (вкл.)
Документи:

Документация за участие -  изтегли

Проект на договор - изтегли

Образци -  изтегли

Протокол (24.09.2014) - изтегли

Договор (28.10.2014) -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

19.09.2014 г., 13:00 ч., Заседателна зала № 2, етаж II, на Община Мирково

ИНФОРМАЦИЯ
за извършени плащания

 ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 76/21.10.14

2014-09-09

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.