Публична покана

Възложител: Община Мирково
ID: 9034152
Описание: Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж.
Краен срок: 06.10.2014 г. (вкл.)
Документи:

Публична покана -  изтегли

Документация за участие -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Образци -  изтегли

Протокол (17.10.2014) -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

13.10.2014 год., 13:00 ч., Заседателна зала №2, етаж II на Община Мирково.

ИНФОРМАЦИЯ
за извършени плащания

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 82/03.11.14

2014-09-29

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.