Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

Възложител: Община Мирково
Преписка:  00602-2015-0001 (прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

Описание:

 Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО” Дейностите, предвидение за изпълнение по предмета на настоящата поръчка ще бъдат извършени на територията на село Смолско, община Мирково, съгласно изготвените и одобрени проект и техническа спецификация.
Краен срок: Срок за получаване на оферти или заявления за участие 09.03.2015 г. Час: 16:00
Документи:

Решение

Обявление

Документация за участие -  изтегли

Образци и работен проект - изтегли

Разяснение /първо по ред/ 10.02.2015

Разяснение /второ по ред/ 19.02.2015

Разяснение /трето по ред/ 23.02.2015

Решение за промяна 23.02.2015

Решение за прекратяване 25.02.2015

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.